Uddannelsesforløb

På STU uddannelsen har du som elev fast base på et værksted og du vælger selv mellem vores seks værksteder.

Værkstederne har både praktisk og teoretisk undervisning.

Her arbejder unge og ældre sammen om at løse de daglige opgaver  og man lærer en masse praktiske og teoretiske ting.

Du bliver undervist i værkstedsfag og lærer ud over et håndværk, en masse om kammeratskab, sammenhold, god arbejdsmoral, miljøregler, og meget andet.

Sammen med dig laver vi en uddannelsesplan, så du får undervisning både i værkstedet og på skolen

Vi har plads til ti elever på vores STU Uddannelse.

STU eleverne lægger vægt på sammenhold og kammeratskab og samles jævnligt i deres egen gruppe for at bruge tid på det sociale.

Det er lederne fra de forskellige værksteder der på skift står for afholdelsen af ”STU møderne”, som de unge kalder dem.

”Den blå container” er elevernes egen skurvogn. Her kan de unge lave mad sammen, hygge og spille spil.

De unge tager også tit ud af huset sammen og de har været på gocartture, biografture, traktortræk, overnatningsture og meget andet.

STU Eleverne planlægger selv fra år til år, hvad der skal foregå på  STU møderne.

Udover det sociale og værkstederne er der er også undervisning, sport, ture og arrangementer.

STU uddannelsen kan også hjælpe dig til at blive mere selvstændig. Vi arbejder blandt andet med indkøb og økonomi, madlavning, rengøring, tøjvask, hygiejne og sundhed, miljø og ansvarlig forbrugeradfærd.

Vi opfordrer til aktivt medborgerskab og vil præsentere dig for det lokale foreningsliv og hjælpe dig til at komme i gang med at finde interesser udenfor Sølager. Vi vil tage på ture, så du får nogle gode naturoplevelser, kulturelle oplevelser og oplevelser, der kan inspirere dig til arbejde og fritid.

1. år: Fokus på person og identitet. 
2. år: Fokus på selvstændighed, praktik og omverden.  
3. år: Fokus på fremtid og erhverv.