STU på Sølager Værksted

STU er en Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Uddannelsen er et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb for unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse på normale vilkår.

For at være berettiget til STU Ungdomsuddannelsen skal du være under 25 år.

Uddannelsen kan vare op til 3 år og består af undervisning, praktisk træning og mesterlære på vores værksteder og uddannelsespraktik i virksomheder eller på institutioner.

For at komme i gang skal du først henvende dig til Ungdommens Uddannelsesvejledning, Ungeværket på Syrevej. UU- vejlederen vurderer og afprøver om du har muligheder inden for det ordinære job eller uddannelse område, alle muligheder skal være afsøgt inden du kan blive indstillet til stu. Hvis alt er afprøvet bliver du henvist til Halsnæs kommunes stu-vejleder, som sammen med dig laver en indstilling og en forløbsplan til visitationsudvalget/kommunalbestyrelsen i den bopælskommune. 

Sammen med UU-vejlederen lægges en uddannelsesplan for dit forløb.

Du kan læse mere om STU på kommunens hjemmeside, hvis du vil se, om du er i målgruppen for STU.

 

 

Jørgen Pedersen
S: Socialpædagog