Snedkeriet samler mennesker

Snedkeriet fungerer dels som forsamlingshus og kaffestue for andre værksteder og dels som samlingssted for borgere som har brug for en samtale og forebyggelse af f.eks. ensomhed. Eneboende medarbejdere, der har behov for inklusion i grupper finder de i snedkeriet. Borgerne tilknyttet Snedkeriet deltager i forskellige netværk.

Udover lettere oprydningsopgaver deltager medarbejderne i snedkeriet i projektorienterede arbejdsgrupper blandt andet omkring grøntsags produktion. I travle perioder hjælpes der til med at få gjort markedsgrøntsager klar mv.

I vinterhalvåret bruger vi snedkeriet til lettere indendørs arbejdsopgaver og individuelle opgaver. I hverdagen arbejdes der i snedkeriet med sidemandsoplæring og udførelse af selvstændige arbejdsopgaver. 

Snedkeriet som selvstændigt fungerende værksted stoppede i 2017. Snedkeriet producerer ikke haveborde og andre større træarbejder til salg.

Kontakt

Sebastian Boel
S: Socialpædagog