Historien om Sølager Værksted

Sølager blev grundlagt tilbage i 1917 af søstrene Hansen, som et børnehjem for unge drenge. Her fik de unge drenge mulighed for at arbejde med og lære forskellige håndværksfag, som kunne hjælpe dem videre i livet.

Sølager blev oprettet af søstrene Anna Pouline og Mary Jørgine Hansen som et børnehjem midt i de landlige omgivelser tæt på Hundested. Dengang var der mest tale om en slags udvidelse af det eksisterende børnehjem Solskin, placeret få hundrede meter væk.

Det nye børnehjem blev indrettet i en landbrugsejendom, hvor det var søstrene Hansens tanke, at lave et supplerende tilbud til drengene, som var vokset ud af børnehjemmet Solskin ved konfirmationsalderen.

På Sølager Børnehjem kunne drengene bo imens de fik træning og uddannelse i gartneri, landbrug og håndværksfag, så de blev rustet til et voksent liv uden for institutionens rammer.

Der gik dog ikke længe, før staten overtog hjemmet, som derefter blev beboet af kriminelle drenge og unge mænd. Navnet Børnehjem Sølager blev ændret til statsoptagelseshjem og senere behandlingshjem. Her var opdragelsesmetoderne strenge og kan bedst beskrives med kæft, trit og retning.

Igennem årene har de unge på Sølager haft undervisning på stedet, arbejdet i køkkenet, landbruget og på værkstederne som led i indsatsen for at give dem mulighed for og færdigheder til et liv uden kriminalitet.

Siden 1992 har Sølagers værkstedsdel med landbrug, gartneri, smedje mv. været beskyttet beskæftigelse. I dag drives Sølager Værksted af Halsnæs Kommune og består af seks beskyttede værksteder for funktionsnedsatte borgere.

Målet er at tilbyde meningsfyldt beskæftigelse for mennesker, der har svært ved at få fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Resultatet af den store indsats er blandt andet blevet til et økologiske landbrug, som er en del af Spisekammer Halnæs, og tilbyder lokale økologiske grøntsager.

I 2007 blev det oprindelige Sølager delt i to. Halsnæs kommune overtog delen med beskyttet beskæftigelse og Region Hovedstaden fik til opgave at drive den anden del, der idag fungerer som sikret institution for unge. Læs mere om vores nabo her.