Sølager Værksteds etiske tilgang

Her kan du læse Sølager Værksteds etiske tilgang til drift af virksomhed i henhold til Servicelovens § 103.

Sølager Værksted ønsker at anlægge et holistisk livssyn på, hvordan vi driver vor virksomhed.

Vi arbejder for at drive en virksomhed, der tager udgangspunkt i individuelle ressourcer og et positivt arbejdsmiljø. Vi har fokus på oplæring, træning og udførelse af arbejdsopgaver. Værkstederne arbejder for åbenhed og samarbejde i forhold til lokalsamfundet.

Sølagers Værksted er unik beliggende i et smukt kulturlandskab. Området består af fredsskov, Isefjord, marker og sø. I mere end 6000 år har der levet, boet og arbejdet mennesker på stedet, som også er kendt som Sølager køkkenmøddingen og Ertebølle kultur. 

Vi ser virksomheden som en helhed bestående af mange arbejdsmuligheder. Herunder en høj grad af faglige kombinationstilbud. Som en væsentlig del af værkstedernes helhedsbillede indgår de forskellige produkter, der produceres i så vel "Det Blå Hus", Smedje, Snedkeri, Gartneri, Naturværksted og Landbrug. Endvidere har værkstederne et godt samarbejde med regionen, hvor værkstederne har ansat medarbejdere i Køkken og Vedligeholdelsen.

Værkstederne driver et 38 hektar økologisk landbrugsværksted med en besætning af traditionelle avlsdyr. Landbruget er også et besøgslandbrug.

I samarbejde med Sølager Værksteds øvrige værksteder tilbyder naturværkstedet kommunens skoler og institutioner naturvejledning. Herunder formidling af naturoplevelser, primitiv overnatning på lejerplads ved fjorden eller på Sølagers besøgslandbrug.

Ud fra opfattelsen af at man er, hvad man gør og man bliver, hvad man spiser indgår økologiske produkter fra gartneri og landbrug i den daglige kost. Ligesom det er vigtigt at spise sundt, lægger vi også vægt på, at kroppen har godt af arbejde, motion og idræt.

Sølager Værksted som et refugium

Sølager Værksteds ønske er, at dette ganske særlige område indgår i en helhed, der får lov at hvile i sig selv. Vi ser området som et reservat og refugium for både mennesker, planter og dyr.

 Virksomheden ønsker derfor, at der ikke drives jagt på området.