Alle værksteder er repræsenteret

Medarbejderrådet

Medarbejderne på værkstederne har deres eget medarbejderråd, hvor hvert værksted er repræsenteret.

Medarbejderrådet mødes en gang om måneden på sejlloftet. Hvert værksted har en repræsentant i rådet, som deltager i møderne og efterfølgende orienterer deres arbejdskammerater om, hvad der er blevet snakket om på mødet. 

Det er medarbejderrådets sekretærer Ole og Ilse, som indkalder til møder og skriver referat af de afholdte møder.

Før hvert medarbejderrådsmøde drøfter medarbejderne på hvert værksted mødets dagsorden med deres repræsentant. 

Medarbejderrådets opgaver spænder fra at arrangerer udflugter og kurser, til at være med til blandt andet at sammensætte Sølager Værksteds medarbejderhåndbog.

Der afholdes valg til medarbejderrådet én gang om året.

Hvorfor holder vi Medarbejderrådsmøder?

For at høre nyt, der også vedrører dig.

  • For at fortælle nyt, der vedrører alle kollegaer i arbejdsfællesskabet.
  • For at fortælle om nye ideer, tanker og meninger.
  • For at lytte til andres ideer, tanker og meninger.
  • For at inspirere hinanden.
  • For at turde at tænke nyt og innovativt.
  • For at udveksle erfaringer.
  • For at skabe overblik, indsigt og forståelse.
  • For at løse problemer.
  • For at lave aftaler og træffe beslutninger om, hvem der udfører nye tiltag