Værkstederne på Sølager

Velkommen til værkstederne på Sølager

Lovgrundlag Servicelovens § 103 omhandlende beskyttet beskæftigelse.

Værkstederne ved Sølager er beliggende mellem Frederiksværk og Hundested.

Værkstederne er kommunalt ejet og hører under afdelingen For Socialservice og Omsorg i Halsnæs Kommune.

Sølagers værksteder er dagbeskæftigelse indenfor servicelovens § 103 målrettet personer mellem 18 og 65 år.

Tilbuddet henvender sig til borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Tilbuddet henvender sig også til borgere med særlig sociale problemer, der ikke kan opnå, eller fastholde beskæftigelse på arbejdsmarkedet almindelige vilkår, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Værkstederne

Snedkeri

De fysiske rammer er et 150 kvadratmeter værksted.

Værkstedet beskæftiger sig med en alsidig produktion af trævarer. Her laves blandt andet klassiske havemøbler, krydderihylder, og fuglekasser.

Arbejdsopgaverne spænder fra lettere monteringsopgaver til svære og komplekse opgaver.

Alle arbejdsopgaver er individuelt tilrettelagt, så der altid kan søges nye udfordringer.

Der lægges vægt på sidemands oplæring og udførelse af selvstændige arbejdsopgaver.

Smedje

De fysiske rammer er et 150 kvadratmeter værksted.

Værkstedet beskæftiger sig med en alsidig produktion af smedejernprodukter. Værkstedet laver blandt andet have- og bænkeborde, "Sølager Trækvogn" , ankre, dræg og mange forskellige slags beslag.

Arbejdsopgaverne er tilrettelagt individuelt og gradueret således, at der altid, er nye udfordringer.

Der lægges vægt på oplæring og udførelse af selvstændige arbejdsopgaver.

Naturværksted

De fysiske udgør 120 kvadratmeter værksted.

Naturværkstedet er et selvstændigt værksted integreret med Sølagers Landbrug.

Medarbejdernes arbejdsopgaver er alsidige, og knyttet til opgaver relateret til landbrug og naturformidling. Herunder røgt og pleje af smådyr og fjerkræ.

Naturformidling foregår i forbindelse med besøg af og aktivitetstilbud for institutioner, Skoler og SFOèr.

Landbrug

De fysiske rammer udgør et 38 hektar økologisk drevet landbrug med tilhørende 4 store avlsbygninger og 3 mindre.

Hovedentreprisen i landbruget er kødkvæg og svin. Endvidere er der en hestestald med rideheste.

Arbejdet består af oplæring og udførelse af mange forskellige arbejdsopgaver i tilknytning til landbrugets drift. Herunder brug og vedligeholdelse af landbrugsmaskiner.

Gartneri

Gartneriet består af et 35 kvadratmeter personale og- medarbejderhusvogn samt et væksthus på 110 kvadratmeter.

Arbejdsopgaverne er varierende og består i dyrenes røgt og pleje samt dyrkning af jord og afgrøder.

Arbejdsopgaverne er tilrettelagt individuelt således, at der lægges vægt på oplæring og udførelse af selvstændige opgaver.

Kreativt værksted

De fysiske rammer består af et 90 kvadratmeter værksted.

Værkstedet er et kreativt værksted og arbejdsopgaverne er individuelt tilrettelagt med fokus på kreativ udfoldelse.

Opgaverne er forskellige, de strækker sig fra kunsthåndværk til håndarbejde, suppleret af lettere monteringsopgaver.

Oplæring og udførelse af selvstændige arbejdsopgaver.