Undervisning og kurser

Der er adgang til handicapkompenserende undervisning i dansk, engelsk, regning, matematik, EDB og personlig udvikling med mere.

Der arrangeres kurser i alment dannende aktuelle emner og færdigheder.