Medarbejderråd

I henhold til serviceloven § 1 stk. 3 omhandlende demokrati i beslutningsprocesserne samt retssikkerhedsloven § 4 vedrørende medinddragelse og indflydelse på eget servicetilbud.

Medarbejderrådet på Sølager består af 2 valgte repræsentanter, et bestyrelsesmedlem og en suppleant fra hvert af de 5 værksteder.

Medarbejderrådet har en rådgivende funktion og beskæftiger sig med alt, hvad der er generelt og relevant i forhold til demokrati på arbejdspladsen.

Rådet beskæftiger sig ikke med personsager.