Alkohol og rygepolitik

  • Der er alkohol – og rygepolitik på arbejdspladsen
  • Der er alkoholforbud på arbejdspladsen. Undtagelsesvis ved julefrokost og skovtur, hvor man kan få en øl
  • Al rygning indendørs er forbudt