Medarbejderrådet

Medarbejderne på værkstederne har deres eget medarbejderråd, hvor hvert værksted er repræsenteret.

Solsikke fra Sølager

Medarbejderrådets arbejde

Medarbejderrådet mødes en gang om måneden på sejlloftet. Hvert værksted har en repræsentant i rådet, som deltager i møderne og efterfølgende orienterer deres arbejdskammerater om, hvad der er blevet snakket om på mødet. 

Det er medarbejderrådets sekretærer Ole og Ilse, som indkalder til møder og skriver referat af de afholdte møder.

Før hvert medarbejderrådsmøde drøfter medarbejderne på hvert værksted mødets dagsorden med deres repræsentant. 

Medarbejderrådets opgaver spænder fra at arrangerer udflugter og kurser, til at være med til blandt andet at sammensætte Sølager Værksteds medarbejderhåndbog.

Der afholdes valg til medarbejderrådet én gang om året.

Hvorfor holder vi Medarbejderrådsmøder

  • For at høre nyt, der også vedrører dig.
  • For at fortælle nyt, der vedrører alle kollegaer i arbejdsfællesskabet.
  • For at fortælle om nye ideer, tanker og meninger.
  • For at lytte til andres ideer, tanker og meninger.
  • For at inspirerer hinanden.
  • For at ture at tænke nyt og innovativt.
  • For at udveksle erfaringer.
  • For at skabe overblik, indsigt og forståelse.
  • For at løse problemer.
  • For at lave aftaler og træffe beslutninger om, hvem der udfører nye tiltag.

Hvad er en dagsorden

En dagsorden er en liste over de emner, der ønskes at diskuteres på et mødet.

Man kan have en fast dagsorden, men der kan også laves en dagsorden ved mødets start.

Alle mødedeltagere kan komme med punkter til dagsorden.

Nye emner til dagsorden skal meddeles i god tid. Det vil sige inden dagsorden skrives og sendes ud.

På mødet kan medarbejderrådet tale om de emner der står på dagsordenen. Dog er der mulighed for, at tale om et emne, der ikke står på dagsorden under det punkt der hedder eventuelt.

Hvad indebærer det at være mødedeltager

En mødedeltager i medarbejderrådet er en repræsentant for værkstedets medarbejdere, der er valgt af kollegaerne.

Når man deltager i et møde som medarbejderrådsmøde, skal man som repræsentant lytte til, hvad der bliver talt om og rette sig efter ordstyreren, der styrer mødet.

Ønsker man at tilføje noget til det diskuterede emne, kan man roligt sige det. Hvis der er noget man ikke forstår, skal man bare spørge.

Det er ikke farligt, at tage fejl eller være i tvivl om det der bliver talt om på mødet. Så husk at det helt i orden at spørge, når der er noget, der er svært at forstå.

Som mødedeltager er man medansvarlig for at mødet går godt, og for de beslutninger der træffes.

Hvad laver en ordstyrer

En ordstyrer er mødeleder. Det er den person, der holder orden på mødet.

Ordstyreren er ofte valgt blandt en af mødedeltagerne.

Ordstyreren holder øje med hvem, der gerne vil sige noget og sørger for, at de der gerne vil sige noget, får lov til det, i den rækkefølge de har bedt om ordet.

Man kan skiftes til, at være ordstyrer så at de der ønsker det, kan prøve det.

Hvad er en referent og et referat

En referent er den person, der skriver alt ned, der bliver talt om på mødet.

Referenten kan være en sekretær eller en af mødedeltagerne.

Referatet fra mødet er alt det, der er blevet talt om på mødet og som referenten, har skrevet ned.

Grunden til at det er vigtigt at skrive et referat er, at alle så kan huske, hvad der er blev talt om og besluttet på mødet.

Sidst opdateret 9. oktober 2017